Онлайн сургалт таны цаг завыг хэмнэнэ


Бидний амьдрал цар тахлаас үүдэж нэн яаралтай онлайнд шилжих шаардлага гарч байна. Уламжлалт офлайн хэв маяг халагдах нь цаг хугацааны асуудал байсан хэдий ч халдварт өвчний улмаас ийм давчуу хугацаанд шилжилт явагдана гэж хэн ч таамаглаагүй биз. 

No comments:

Post a Comment